Författare: kb

Säkerhetsklassade dörrar

Ljus trädörr, säkerhetsdörr, Daloc S34

Säkerhetsklassade dörrar innebär i korthet att de är provade, certifierade och  typgodkända enligt gällande regler och EN-standarder. De uppfyller alla gällande lagar och myndighetskrav. För dig är det en ovärderlig trygghet. Men vad är en säkerhetsdörr konkret?

Vad är en säkerhetsdörr?
En säkerhetsdörr stoppar brand och giftig brandgas och gör det nästan omöjligt att bryta sig in för en inbrottstjuv. Den stoppar även störande ljud, otrevliga lukter och kallt drag. Allt enligt vissa bestämda krav.

Certifiering & tillverkningskontroll
I Sverige finns ett frivilligt system med certifiering och tillverkningskontroll. Det innebär att utfärdaren av certifikatet utan förvarning kan göra stickprov för att kontrollera att en tillverkad säkerhetsdörr överensstämmer med det certifierade exemplaret.

Säkerhetsdörren ska vara typgodkänd
När du köper en dörr ska du noga kontrollera om dörren:

  • har typgodkännandebevis och certifikat för de klassningar dörren ska uppfylla
  • att tillverkningskontroller genomförts hos tillverkaren.

Be att få se ett svenskt typgodkännandebevis som anger brandklass, brandgastäthetsklass och var dörren är typgodkänd.

Dörrar kan provas hos RISE Certifiering. Du kan alltid kontrollera företaget som du tänker köpa en dörr av på RISE Certifierings webbplats.

Egenskaper & klassningar
Dörrens egenskaper och klassningar delas upp i olika områden. Det är ingen enkel uppgift att ta in och förstå allt, men det är inte heller något du som ska köpa dörr ska tvingas kunna in i minsta detalj. En bra grund räcker långt. Sedan finns vi som experter och hjälper dig med varje detalj.

Här hittar du intressant och viktig information om dessa områden.