Författare: Sofia

Intro till att välja rätt dörr

Dörrvred och lås

Att välja dörr och tillhörande produkter är ingen enkel uppgift. Det är mycket att känna till och ta hänsyn till. Allt från säkerhetsklassning, byggnadens förutsättningar och estetiska aspekter. Kraven skiljer sig för olika dörrar i olika miljöer. Att du kan grunderna inom olika dörrmiljöer är bra, men du behöver inte kunna allt själv, vi hjälper dig.

Här ger vi dig den viktigaste informationen inom det spännande området av säkra dörrar, portar, partier, lås och beslag.
Egenskaper & klassningar för dörrar
Guide till att välja rätt dörr
Lås & beslag

Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig till rätt dörr och andra tillhörande produkter. Ring, mejla eller fyll i vårt formulär om du hellre vill det, så tar vi det därifrån.

Att tänka på när du beställer en dörr

Stadshus
 • Är det en innerdörr eller ytterdörr du ska ha?
  Här är det viktigt att du vet vad som verkligen klassas som en inner- respektive ytterdörr.
 • Vilken dörr är det du ska ha? Vilken miljö ska dörren vara i?
  Ta del av vår guide till att välja rätt dörr
  Ta del av egenskaper & klassningar för dörrar
 • Hur ser väggen runt om ut? Är väggen i trä, tegel eller betong?
  Väggen som dörren ska monteras i måste klara av dörrens tyngd liksom själva montaget. Har du därmed valt rätt dörr?
 • Vad är det för karmtyp?
  Karmen måste inte bara klara av dörrens tyngd och själva montaget, den ska även vara anpassad för dörren och den funktion som dörren ska ha. Har du valt rätt dörr?
 • Vilket mått ska dörren ha?
  Är du osäker behöver du mäta nuvarande dörr eller dörrhål. Här gäller det att veta hur du mäter på ett korrekt sätt. Säkrast mått får du genom att ta bort dörrfodret. Mät sedan hålet i väggen där dörren ska sitta.
  Måtten på alla standarddörrar baseras på ett modulsystem, där bredden skrivs före höjden, till exempel 10×21. Modulmåttet avser hålet i väggen. Karmens yttermått är cirka 10 mm mindre på bredden och höjden.

Guide till att välja rätt dörr

Turkost trapphus, vit dörr med runt glas

Att välja dörr och tillhörande produkter är ingen enkel uppgift. Det är mycket att ta hänsyn till. Allt från säkerhetsklassning, byggnadens förutsättningar, estetiska aspekter och naturligtvis var dörren ska sitta. Vilken miljö ska dörren vara i? Kraven skiljer sig för olika dörrar i olika miljöer. Här får du en snabb guide när det gäller val av dörr/parti till de vanligaste miljöerna.
Se även vår information när det gäller egenskaper & klassningar för dörrar.

Ytterdörr

En ytterdörr ska vara en dörr som andas styrka, stabilitet, tålighet och säkerhet.

Några vägledande rekommendationer från oss. Välj en dörr som:

 • är CE-märkt, provad och certifierad av oberoende instans
 • skyddar mot regn, vind och kyla
 • ger ett mycket effektivt inbrottsskydd och skydd mot giftiga brandgaser och brand
 • stänger ute buller och lukter från världen utanför

Dörr till lägenhet

Är entrédörren till en lägenhet en ytterdörr? Det är lätt att betrakta dörren till en lägenhet som just en ytterdörr, men tekniskt sett utsetts den aldrig för varken vatten, vind eller speciellt mycket kyla. Därmed klassas en lägenhetsdörr som en innerdörr. Om den nu inte sitter i en loftgång.

Några vägledande rekommendationer från oss. Välj en lägenhetsdörr som:

 • är provad och certifierad av oberoende instans
 • ger ett effektivt inbrottsskydd, skydd mot giftiga brandgaser och brand i minst 30 minuter och som stänger ute oljud och lukter från trapphuset
 • har en stark konstruktion, flerpunktslås och ett integrerat borrskydd.

Dörr för loftgång & till markplan

En loftgångsdörr är en ytterdörr för bostäder mot loftgång eller i markplan som är utsatt för regn, vind och kyla.
Några vägledande rekommendationer från oss. Välj en dörr som:

 • är provad och certifierad av oberoende instans
 • skyddar mot regn, vind och kyla
 • ger ett effektivt inbrottsskydd och skyddar mot giftiga brandgaser och brand i minst 30 minuter
 • stänger ute buller och lukter
 • har en genomtänkt konstruktion och infällda tätningslister för rejäl täthet

Dörr för källare & vind

Till ett förråd i källaren eller på vinden vill du ha en brandklassad dörr. Det kan vara en säkerhetsdörr eller en branddörr försedd med brytskydd. Det viktiga här är att du lägger fokus på en dörr som inte bara är rejäl i sin konstruktion, utan som verkligen skyddar mot giftiga brandgaser och brand.

Dörr till cykelrum & förråd

Välj en säkerhetsdörr, helst i stål, med brytskydd och ett säkert låssystem. Allt för att cyklar och personliga saker ska få vara i fred. Komplettera med ett sparkskydd då cyklar som ska in och ut lätt skaver mot dörrbladet.

Dörr till trapphus (övrigt)

Det är lag på att alla dörrar mot trapphus ska vara brandklassade och skydda mot giftig rök. Det kan vara klassade trä- eller ståldörrar, beroende på krav och funktion.

Dörr till tvättstuga

Miljön i en tvättstuga varierar från fuktigt till torrt. Det ställer krav på dörrens formstabilitet. Gäller det en dörr som ska finnas vid en allmän tvättstuga är en ståldörr är ett bra alternativ och då kläderna ska kunna låsas in på ett säkert sätt är det en säkerhetsdörr som ska väljas.

Dörr till våtrum

En dörr som ska användas i miljöer där stänk och ökad luftfuktighet är vardag innebär att du ska välja en våtrumsdörr. Här ställs inga speciella krav på ljud- eller brandsäkerhet. Däremot på att hålla fukt borta och att dörren är lätt att hålla ren.

Konkret ska dörren ha ett dörrblad som är laminerat och fukttrögt. Urfräsningen för gångjärnen görs också grundare i dörrbladet för att försäkra sig om att fukt inte tar sig in i stommen. Trätrösklar behöver här lackas i dubbla lager runt om.

Dörr för pannrum,  fläktrum & drift

In till pannrum, fläktrum och driftcentraler ska dörren vara både brand- och inbrottssäker. Det estetiska kravet är oftast inte lika högt här, så en klassad ståldörr fungerar bra.

Dörr i utrymningsväg

Just när det gäller en dörr som ska sitta i en utrymningsväg är det viktigt att ha en dörr med ett ytskikt som inte bidrar till brandens utveckling. Här är en ståldörr att rekommendera. Viktigt att känna till just här är att måttet på dörrens bredd (passagen) ska utgå från det antal personer som är tänkt att passera. Här är det av vikt att känna till att personantalet även styr vilka beslag som du får välja och använda.

Entrépartier

En entré ger känsla åt hela huset och gör inomhusmiljön trevligare, varmare och tystare. Entrépartier är dessutom dimensionerade för att tåla höga belastningar under lång tid, i alla typer av klimat.
Några vägledande rekommendationer från oss. Välj entrépartier som:

 • är CE-märkta, provade och certifierade av oberoende instans
 • skyddar mot regn, vind och kyla
 • ger ett effektivt skydd mot inbrott
 • dämpar lågfrekvent buller

Trä- & glaspartier

Att inreda med glasade trä- eller glaspartier ger både karaktär och funktion, öppenhet och avskildhet. Det gör inomhusmiljön ljusare och passar perfekt på kontor, i skolor och annan offentlig miljö.

Några vägledande rekommendationer från oss. Välj trä- eller glaspartier som:

 • är provade och certifierade av oberoende instans
 • ger ett effektivt skydd mot oljud, giftiga brandgaser och brand i minst 30 minuter
 • är av personsäkerhetsglas, om du väljer just glas

Utöver dessa typer av dörrar och miljöer har vi dörrar för olika typer av vårdmiljöer, omsorg och industri.

Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig till rätt dörr för just ditt ändamål.

Skydd mot brand

Brand i trapphus, brandsäker dörr

När det brinner är en dörrs viktigaste egenskap att se till att eld och farliga brandgaser inte sprider sig. Därför är det viktigt att en säkerhetsklassad dörr med rätt certifiering enligt gällande regler och EN-standarder har köpts in.

Området brandregler för dörrar är ett stort och komplicerat område. Vi tar här upp det vi tycker är det allra viktigaste för dig att känna till.

CE-märkning

I dagsläget kan inte innerdörrar (till exempel i trapphus) CE-märkas, men ytterdörrar, portar och loftgångsdörrar har en CE-märkning av brandegenskaper.

Ytterdörrar, portar och loftgångsdörrar ska vara CE-märkta enligt produktstandarden EN 13241 respektive EN 14351-1. Från 1 november 2019 måste dörrarna även CE-märkas enligt produktstandarden för brandegenskaper EN 16034.

Att dörrar för inomhusbruk inte kan CE-märkas beror på att produktstandarden för innerdörrar (EN 14351-2) ännu inte har harmoniserats av Europakommissionen. Dessa dörrar ska dock vara typgodkända.

Brandregler för dörrar

När det gäller brandregler för dörrar är byggherrens ansvar omfattande och brandcellsgränser extremt viktiga. Det är nämligen lagkrav att byggnader utformas så att de är säkra mot brand (Boverket, BBR 5:1) och att brandskyddsdokumentation skrivs (BBR 5:12).

Vid installation av dörrar som skyddar mot brand, som är typgodkända eller CE-märkta enligt EN 16034, uppfyller byggherren sitt ansvar bara genom att köpa in dessa dörrar. Installeras däremot dörrar som skyddar mot brand, men som inte är typgodkända eller CE-märkta enligt EN 16034, övergår hela ansvaret att säkerställa brandsäkerheten och att upprätta brandskyddsdokumentation på byggherren själv.

Brandklasser

Kraven på brandsäkerhet varierar för olika dörrar (och portar) i olika situationer.

Som standard ska en dörr som skyddar mot brand (branddörr) enligt svensk lag klara av att stå emot en fullt utvecklad brand i minst 30 minuter (gäller både i trä och stål). Det motsvarar brandklass EI30/EI230.

Det handlar om dörrar som ska sitta:

 • i varuhus, sporthallar, vårdmiljöer såsom skolor, äldreboenden och vårdcentraler som är i ett plan (markplan) och där vi räknar med ett personantal på ≥150 personer
 • – i varuhus och sporthallar som är i två plan och där vi räknar med ett personantal på ≥150 personer
  – vid bostadslägenheter som är fler än två. Det gäller oavsett om det är nya lägenheter eller dörrar som byts ut i befintliga flerbostadshus. (Enligt Boverkets Byggregler, BBR 5:2311.)
  – vid stora byggytor på över 200 m2
 • mot utrymningsvägar
 • mot trapphus
 • vid hotellrum.

Det finns en klass som ställer ännu högre krav på dörren (både i trä och stål). Klass A60/EI260/EI215/ /EW60/EI60, vilket innebär att dörren ska stå emot en brand i minst 60 minuter.

Det handlar om dörrar som ska sitta:

 • i restauranger, kontor och affärer som är i tre eller fler våningsplan
 • i vårdmiljöer såsom skolor, äldreboenden och vårdcentraler som är i två plan
 • i varuhus och sporthallar som är i två plan och där vi räknar med ett personantal på ≥150 personer
 • vid hotell som är i två plan
 • till källare och vindsutrymmen.

Dessa dörrar kan även skydda mot giftiga brandgaser. De måste i så fall ha en brandgastäthetsklass. Läs mer under vårt kapitel om skydd mot giftig brandgas.

För just ståldörrar finns dessutom en ännu högre klass som innebär att dörren ska stå emot en brand i minst 120 minuter, A120/EI2120/EI120.

Det handlar om dörrar som ska sitta på:

 • bibliotek, lager och vid arkivverksamhet.

Det här ger en tidsfrist som räddar både liv och egendom och som förhindrar att branden sprider sig.

Bokstäverna specificerar olika funktionskrav, exempelvis E, EI2, EI, A och W.

 • E – integritet – innebär att sticklågor och heta gaser inte läcker ut genom dörren i så hög grad att de kan sätta eld på material i närheten av dörren.
 • I & I2 – isolering – innebär att dörr och karm inte går över en viss temperatur.
 • Siffran efter visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda.
 • W – värmestrålning – begränsar värmestrålningen, främst vid stora glasade konstruktioner.

Ytskiktet på dörren

När det kommer till ytskiktet på dörren, det vill säga den yttre del av dörren som blir utsatt för branden tidigt, finns olika brandtekniska klasser (BBR 5:231), några exempel:

 • A1, A2, B, C, D, E – är ett mått på brännbarheten. A1 är den högsta klassen och E är lägst.
  Dessa kombineras med följande tilläggsklasser (förutom A1).
 • s1, s2, s3 – anger hur mycket brandgaser som avges. s1 avger minst mängd gas, medan s3 avger mest.
 • d0, d1,d2 – anger hur mycket brinnande droppar/partiklar som avges. d0 betyder att inga droppar avges, medan d2 inte har någon begränsning.

När det gäller ytskikten i en lokal specifikt är dörrar undantaget (BBR 5:521), dock gäller lägst ytskiktsklass D-s2,d0, vilket stål- och trädörrar normalt uppfyller.
Handlar det däremot om särskilda lokaler och utrymningsvägar ställs dock ytskiktskrav (BBR 5:522 och BBR 5:523):

 • Utrymningsvägar
 • Hälso- och sjukvård
 • Förskolor
 • Samlingslokaler för mer än 150 personer
 • Lokaler med ökad brandrisk
 • Brandslussar, avskilda pannrum, storkök och större garage

Dörrar av stål med brandskydd uppfyller normalt sett dessa ytskiktskrav, dock vanligtvis inte om dörrarna är i trä.

Dörr i utrymningsväg

Just när det gäller en dörr som ska sitta i en utrymningsväg är det viktigt att ha en dörr med ett ytskikt som inte bidrar till brandens utveckling (BBR 5:334 och BBR 5:335). Här är en ståldörr att rekommendera.

Viktigt att känna till är att måttet på dörrens bredd (passagen) ska utgå från det antal personer som är tänkt att passera, (P) (5:334):

 • Personantal ≤ 150
 • Personantal >150
 • Vid mycket stora personantal, större behov av bredd.

Här är det av vikt att känna till att personantalet även styr vilka beslag som du får välja och använda.

Skydd mot giftig brandgas

Brand i trapphus

Det är lag på att alla nyinstallerade dörrar ska vara brandgastäthetsklassade, allt enligt Boverkets Byggregler, BBR. Det gäller oavsett om det rör sig om dörrar till nya fastigheter eller dörrar som byts i äldre hus. Det är en självklarhet att det blivit lag på brandgasskydd. Det är nämligen den giftiga röken, och inte lågorna, som är den vanligaste dödsorsaken vid bränder. Att ha en dörr som även skyddar mot brandgas är på det sättet en billig livförsäkring.

Det är olika krav och regler som gäller för brandgastäta dörrar, beroende på var dörren ska sitta oh vilket syfte dörren ska ha.

Brandgastäthetsklass

Beteckningen som Boverket, BBR, anger som norm är Sa och S200 (tidigare Sm), enligt standarden SS-EN 13501-2.

 • Brandgastäthet S är dörrens förmåga att reducera brandgas eller rökläckage från en sida av dörren till den andra.
 • Beteckningarna a och 200 syftar på kall respektive varm gas.
 • För klassen S200 är brandgastätheten provad vid en röktemperatur på 200°C och med en tryckskillnad på 50Pa.
 • För dörrar i klassen Sa är brandgastätheten istället provad vid en röktemperatur på 20°C och med en tryckskillnad på 25Pa.

Formstabilitet

En felkonstruerad dörr kan böja sig vid höga temperaturer, vilket skapar springor, där giftig rök, farliga brandgaser och sticklågor kan tränga igenom och antända den sida där det inte brinner. Formstabilitet är alltså livsviktigt.

Skydd mot inbrott

Svart skinhandske med kofot

En säkerhetsdörr ska vara utvecklad för att vara mycket svår att ta sig förbi. Så svår att tjuven ger upp när det blir uppenbart vilken dörr det handlar om. Att känna trygghet är a och o.

Inbrottsskydd – certifierad för att stå emot inbrottsförsök

När det gäller inbrottsskydd är det skillnad på dörr och dörr. Just inbrottsskydd är inte reglerat i svensk lagstiftning och det saknas därför statlig kontroll och uppföljning. Standarden för inbrottsskydd är SS-EN 1627.

I Sverige utfärdar Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) certifikat och de genomför ständigt tillverkningskontroller av säkerhetsdörrar. Hos SBSC kan du kontrollera om företaget du tänkt köpa en dörr av ingår i den kontrollrutinen.

Inbrottsklasser

 • SS-EN 1627 RC 2
  En säkerhetsdörr i klass RC2 innebär att dörren är certifierad och har genomgått praktiska inbrottsprov för att stå emot ett lättare angrepp med mindre verktyg som skruvmejslar, hammare och kilar i minst 3 minuter (effektiv angreppstid). Den totala testtiden är 15 minuter.
 • SS-EN 1627 RC 3
  En säkerhetsdörr i klass RC3 innebär att dörren är certifierad och har genomgått praktiska inbrottsprov för att stå emot tuffare angrepp med en kraftig kofot, flera skruvmejslar, hammare och kilar i minst 5 minuter (effektiv angreppstid). Den totala testtiden är 20 minuter.
 • SS-EN 1627 RC 4
  En säkerhetsdörr i klass RC4 innebär att inkräktaren är beredd att ta en betydligt större risk. Här är dörren certifierad och har genomgått inbrottsprov för att stå emot ett riktigt tufft angrepp med alla verktyg enligt RC3 liksom angrepp från en yxa, såg, hammare och batteridriven borrmaskin i minst 10 minuter (effektiv angreppstid). Den totala testtiden är här 30 minuter.
 • SS-EN 1627 RC 5
  I klass RC5 är säkerhetsdörren certifierad och har genomgått inbrottsprov för att stå emot ett riktigt tufft angrepp med alla verktyg enligt RC4 liksom angrepp från en vinkelslip, tigersåg och borrmaskin med hårdmetallborr i minst 15 minuter (effektiv angreppstid). Den totala testtiden är här 40 minuter.

* Att vi skiljer på total tid och angreppstid ger testpersonen möjlighet att ta en paus och tänka igenom nästa steg i testet.

Testerna genomförs av Stöldskyddsföreningen (SSF) och RISE Certifiering.

Förutom de praktiska inbrottsproven genomförs andra tester såsom tryckprover där dörrens vridstyvhet och hållfasthet testas.

Skyddsklasser/normer

Stöldskyddsföreningen (SSF) publicerar normer som är frivilliga att följa men som försäkringsbolag i vissa fall kan kräva följs.

 • Normen SSF 200 handlar om en lokals skalskydd, alltså främst avsedd för kommersiella verksamheter. Här finns 3 skyddsklasser, där 1 är lägst och 3 högst.
 • Normen SSF 1078 gäller krav för dörrar enligt skyddsklasserna i SSF 200. Klass 1 är lägst, klass 3 är högst.

Skydd mot störande ljud

Grå dörr korallfärgad vägg, vägg med postfack

Många störs av oljud och kallt drag och tror ofta att det beror på tunna väggar eller dålig isolering. Ofta kan problemen åtgärdas med en bra dörr. Den stänger ute störande inslag från omvärlden och skapar ett tyst och trivsamt hem. Dessutom sjunker ofta energikostnaderna.

Ljudkrav & standarder

När vi talar om ljudkrav menar vi ljudnivåskillnader, alltså en byggnads förmåga att isolera ett utrymme mot ljud från ett annat utrymme. Byggnader som innehåller bostäder ska utformas så att ljud från hemmen, från angränsande utrymmen och ljud utifrån dämpas. Dessa ljudkrav är definierade av Boverket (BBR, 7:21 och 7:22) och kompletteras av standarderna SS 25267 och SS 25268.

Ljudklasser

Om du vill ha ännu bättre ljudnivå än vad BBR anger kan ljudklass A, B, C eller D väljas för bostäder och lokaler (såsom kontor, sjukhus, skolor och hotell), där A är den bästa. Klass C motsvarar de minimikrav som ställs i BBR för nybyggda bostäder eller lokaler. Med varje steg uppåt eller nedåt förändras klassningens krav med +/- 5 dB.

Ljudreduktion

Det vanligaste alternativet är att välja ljudreduktion (Rw) 38 dB när du byter en gammal dörr till en ny säkerhetsdörr. Ställs det dock högre ljudkrav, vilket det gör för exempelvis lägenheter med öppen planlösning, är ljudklass 43 dB och 48 dB att rekommendera.

Ljudreduktionsklasser

 • 27 dB – samtal med normal ljudnivå kan höras och förstås.
 • 33 dB – samtal med normal ljudnivå hörs svagt men kan avlyssnas.
 • 38 dB – samtal med normal ljudnivå kan inte förstås, med kan till viss del höras om ljudnivån höjs.
 • 43 dB – samtal kan inte avlyssnas, men rop och skrik kan höras svagt.
 • 48 dB – varken samtal, rop och skrik kan höras.
 • 53 dB – det mänskliga örat kan omöjligt uppfatta samtal, rop och skrik.

Montering

Man monterar dörrdetalj med skruvdragare

Se till att monteringen av dörren görs på rätt sätt. Den är en mycket viktig del av själva dörrbytet. En felinstallerad dörr ger inte samma skydd mot brand, inbrott och ljud, hur bra dörren än är. Oavsett om det handlar om en eller flera dörrar är ett dörrbyte i sig inte så komplicerat, men allt måste görs i rätt ordning. Följ därför instruktionerna noga.

Några saker att tänka på vid monteringen

 • Vilka förutsättningar har byggnaden?
 • Hur ser väggen runt om ut? Är väggen i trä, tegel eller betong?
  Väggen som dörren ska monteras i måste klara av dörrens tyngd liksom själva montaget.
 • Vad är det för karmtyp?
  Karmen måste inte bara klara av dörrens tyngd och själva montaget, den ska även vara anpassad för dörren och den funktion som dörren ska ha.

Känns monteringen minsta osäker, anlita en certifierad installatör. Vi på Örebro Ståldörrar finns självklart alltid tillhands för att hjälpa dig med monteringen om du så önskar. Vi är certifierade, vilket innebär att du kan vara trygg med att dörren fungerar som den ska när den väl sitter på plats.

Lås & beslag

Man byter låskolv

Att välja rätt lås och beslag är ingen enkel uppgift, då både estetiska aspekter liksom olika säkerhetskrav spelar in. Kraven skiljer sig för:

 • olika dörrar/dörrkonstruktioner
 • vilken miljö som dörren ska finnas i
 • vilken funktion låset/beslaget ska ha.

Precis som för dörrar ställs många gånger krav på brandsäkerhet och inbrottsskydd även här. Det går alltså inte att välja vilket lås och beslag som helst.

Certifikat

För tillbehör som cylindrar, låshus, utrymning, elektrisk låsning, slutbleck, förstärkningstillbehör, väggnyckeltub och gångjärn är det viktigt att dessa är certifierade. Det är Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) som utfärdar dessa certifikat.

DoP/Prestandadeklarationer

Låshus och slutbleck, utrymning, dörrstängare, gångjärn och elektrisk låsning ska även ha prestandadeklarationer (DoP) som i korthet handlar om produktens användningsområde enligt gällande standard, EU 305/2011. Som att produkten exempelvis är avsedd för brand och giftiga gaser, tillsammans med en anpassad dörr med dörrstängare.

Skyddsklass

Stöldskyddsföreningen (SSF) publicerar normer som är frivilliga att följa men som försäkringsbolag i vissa fall kan kräva följs. Normen SSF 3522 anger kraven på låsenheter och låskomponenter, där klass 1 är lägst och 5 högst.

Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig till rätt lås och beslag för just ditt ändamål.

Skydd för våtrum

Dörr i storkök med rostfri karm

Hur är det då om du behöver en dörr som ska användas i miljöer där stänk och ökad luftfuktighet är vardag, såsom i badrum? Här behöver dörren vara klassad i belastningsklass W (Wetness door leaf) enligt SS-EN 16580.