Daloc S30 (Y30) Branddörr, Ljuddörr

Vår moderna ståldörr Daloc S30 är vanlig i butiker, på sjukhus och servicehus, hotell och kontor pga sin design och höga skyddsklass för ljud och brand.

Beteckning   Karm­yttermått
(bredd x höjd)
Vikt
(kilo)
Enkeldörr
S30 VFZ 9 x 21   890 x 2093 70
S30 VFZ 10 x 21   990 x 2093 75
S30 VFZ 11 x 21   1090 x 2093 80
S30 VFZ 12 x 21   1190 x 2093 85
S30 VFZ 13 x 21   1290 x 2093 90
Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.
Klassningar

Brandklass: A60.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

Ljudklass: Rw 33 dB.

Brandgastäthet: SS-EN 13501-2 klass Sa, S200.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.

CE-märkning: CE-märkt mot Byggproduktdirektivet och följer därmed dörrstandard SS-EN 14351-1. Se Prestandadeklaration.

Dörrblad

Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S30 VFZ levereras varmförzinkad och grundmålad. Andra NCS-kulörer offereras på begäran.

Karm

Konstruktion: S30 VFZ levereras med varmförzinkad och grundmålad karm 41 med fast foder på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

Tröskel

Dörren levereras med varmförzinkad fasad anslagströskel ATZ.

Beslag

Lås: Låshus Assa 310.

Låsplacering: A=58 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista (för pardörrar är B=24 mm).

Övrigt: Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Tapp i bakkant. Dold förstärkning för dörrstängare på anslagssidan.