Daloc S30 (Y30) Branddörr, Ljuddörr

Vår moderna ståldörr Daloc S30 är vanlig i butiker, på sjukhus och servicehus, hotell och kontor pga sin design och höga skyddsklass för ljud och brand.

Beteckning   Karm­yttermått
(bredd x höjd)
Vikt
(kilo)
Enkeldörr
S30 VFZ 9 x 21   890 x 2093 70
S30 VFZ 10 x 21   990 x 2093 75
S30 VFZ 11 x 21   1090 x 2093 80
S30 VFZ 12 x 21   1190 x 2093 85
S30 VFZ 13 x 21   1290 x 2093 90
Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.
Klassningar

Brandklass: A60.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

Ljudreduktion: Rw 33 dB.

Brandgastäthet: SS-EN 13501-2 klass Sa, S200.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y30) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1 och EN 16034 om brandegenskaper föreligger.

Klimatdörr: Ytterdörr Y30 i enkeldörrsutförande uppfyller klass 3 (högst klass) enligt SS-EN 12219, klimatisk påverkan på dörrar, för klimat A och D.

Dörrblad

Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S30 VFZ levereras varmförzinkad och grundmålad. Andra NCS-kulörer offereras på begäran.

Karm

Konstruktion: S30 VFZ levereras med varmförzinkad och grundmålad karm 41 med fast foder på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

Tröskel

Dörren levereras som standard med förzinkad fasad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta i kombination med släplist (Rw 38 dB) eller tröskelplatta, borstlist, tätningströskel. Den kan även förses med tröskel av hårdträ.

Beslag

Lås: Låshus Assa 310.

Låsplacering: A=58 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista (för pardörrar är B=24 mm). A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Örebro Ståldörrar.

Övrigt: Dold förstärkning för dörrstängare på anslagssidan och gångjärnssida. Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Tapp i bakkant.