Att använda samma leverantör för både stål- och trädörrar underlättar projektering och inköp. Alla våra trädörrar är typgodkända och levereras skyltade i respektive klassning. Vi är experter på att hitta rätt dörr för just dina behov, förutsättningar och önskemål. I vårt sortiment går säkerheten alltid först.

Våra trädörrar

Vårt breda sortiment av trädörrar spänner över hela bredden av brand- och ljudklassningar från oklassade massiva innerdörrar till klassade trädörrar i brandklass EI60, brandgastäthet Sa och S200 samt ljudreduktion upp till Rw 43dB. De kan även tillverkas som hygien- och våtrumsdörrar.

Ta del av vår guide till att välja rätt dörr
Ta del av egenskaper & klassningar för dörrar