Vi är specialiståterförsäljare av trädörrar från Daloc, med hög standard, funktionalitet och kvalitet. Du kan beställa en massiv dörr i trä med eller utan särskilda krav på brandskydd eller ljudisolering, vilket ger ett brett utbud med kvalitativa innedörrar och säkerhetsklassade skyddsdörrar. Att använda samma leverantör för både stål- och trädörrar underlättar projektering och inköp, och alla dörrar är typgodkända och levereras skyltade i respektive klassning.

Finns säkerhetsklassade dörrar i trä?

Det korta svaret är ja – Daloc tillverkar högkvalitativa och massiva trädörrar som kan både brand- och säkerhetsklassas. Innovativ design och produktion ger stadiga och slitstarka dörrar för både inomhus- och utomhusbruk, med brandskydd i upp till 60 minuter, i kombination med brandgastäthet och ljudreduktion. En säkerhetsklassad dörr i trä passar både till hotell- och restaurangmiljöer såväl som kontor, bostadsbyggnader och andra allmänna utrymmen. Är du osäker på vilken dörr som passar dig? Varmt välkommen att kontakta oss, ta del av vår guide till att välja rätt dörr eller läs mer om egenskaper & klassningar för dörrar.