När det kommer till ståldörrar gör vi skäl för vårt namn. Vi erbjuder ett noga utvalt sortiment där styrka, stabilitet och tålighet är av högsta prioritet. Våra ståldörrar är brandskyddsklassade och särskilt lämpade för butiker, servicehus, sjukhus, kontor och industrilokaler. Dessutom är alla ståldörrar i vårt sortiment klassade som säkerhetsdörrar.