Vårt sortiment av ståldörrar är noga utvalt där styrka, stabilitet och tålighet är högt prioriterat. De är brandskyddsklassade och är särskilt lämpade för butiker, servicehus, sjukhus, kontor och industrilokaler. Kontakta oss för att hitta rätt dörr för just dina behov!

Varför välja ståldörr?

En säkerhetsklassad ståldörr passar extra bra i allmänna utrymmen med höga krav på stabilitet, tålighet och hög slitstyrka. Exempel på sådana utrymmen är sjukhus, servicehus, butiker, parkeringshus och andra allmänna lokaler, där även kraven på brandskydd och explosionsskydd kan vara ett krav. Innovativ design och smarta konstruktioner ger dig ljudisolerade dörrar med brandskydd i upp till 120 minuter, som dessutom möter högklassade produktmärkningar.

Här kan du ta del av vår guide till att välja rätt dörr, samt läsa mer om specifika egenskaper & klassningar för dörrar.

Vad innebär en ståldörr?

Alla dörrar i vårt sortiment klassas som säkerhetsdörrar och innebär i praktiken att de följer alla högt ställda krav som finns enligt svenska lagar och föreskrifter. En säkerhetsdörr är särskilt svår att bryta sig in i, samt skyddar mot brand, gaser, störande ljud och kalla drag. Vissa är även särskilt utrustade med skott- och explosionsskydd, och den ska alltid vara certifierad, kontrollerad och typgodkänd för att klassas som en riktig säkerhetsdörr. Vi säljer garanterade säkerhetsdörrar och du kan alltid vara trygg med de produkter vi säljer.