Precis den dörr du behöver

Vi på Örebro Ståldörrar är experter på att hitta exakt rätt dörr till ditt behov. Behöver du en klassad dörr (säkerhet, brand och ljud) så guidar vi dig hela vägen fram till att den sitter på plats. Ibland behöver du en dörr, ibland väldigt många, hos oss får du snabb service.

Vi lagerför ett sortiment av dörrar för snabba leveranser. Vi anpassar dörrarna efter dina behov i vår verkstad och vi kan hjälpa dig med monteringen. Förutom klassade trä- och ståldörrar har vi också portar, luckor, partier och tillbehör som lås och beslag. Den gemensamma nämnaren är säkerhet.

Örebro Ståldörrar har erfarenheten och kompetensen att guida dig igenom det enorma utbud som finns. Vi är specialiståterförsäljare till Daloc, Sverige största tillverkare av säkerhetsklassade dörrar. Det ger dig trygghet i kvalitet och förmågan att leverera.

Att välja dörr är ingen enkel uppgift. Många faktorer spelar in. Allt från säkerhetsklassning, byggnadens förutsättningar, estetiska aspekter och kostnader. Tillsammans hittar vi fram till rätt lösning. Service, tillgänglighet och trygghet är Örebro Ståldörrars erbjudande till dig.

Som specialiståterförsäljare av Dalocs produkter kan vi erbjuda Sveriges bredaste sortiment av klassade dörrar och vi kan garantera en mycket hög kvalitet.

Välkommen hit!

Vi finns på Johandalsvägen 2C i Örebro. Du är alltid välkommen. Vi älskar att prata dörrar. Det kan också kännas bra att se dörrarna i verkligheten och få en känsla för vilka anpassningar som går att göra. Kontaktuppgifter till oss och en karta hittar du på kontakt.