Om det börjar brinna är branddörrens främsta uppgift att säkerställa att eld och farliga brandgaseri inte sprids. Syftet är att ge en tidsfrist som räddar både liv och egendom. Därför är det viktigt att välja en dörr med rätt certifiering, som följer gällande regler och EN-standarder. Nedan förklarar vi allt från hur brandklasser fungerar till var du måste installera branddörrar.