En säkerhetsdörr är på sätt och vis synonymt med en inbrottssäker dörr – men ofta är den faktiskt mer än så. Utöver att skydda mot brand, giftig brandgas och inbrott kan den även eliminera störande ljud, obehagliga lukter och kalldrag. För att få benämningen säkerhetsdörr måste dörren ifråga följa vissa föreskrifter, och det blir allt viktigare i takt med att säkerhetsbehovet ökar.