Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3

Säkerhetsdörr Daloc Daloc S33 är en utmärkt dörr för miljöer där de estetiska kraven är lika höga som kraven på säkerhet. Köpcentra, hotell, kontor, lägenheter, läkarmottagningar och utrymmen med stöldbegärligt gods är några exempel på var den lämpar sig.

Beteckning   Karm­yttermått
(bredd x höjd)
Vikt
(kilo)
Enkeldörr
S33 VFZ 9 x 21   890 x 2093 90
S33 VFZ 10 x 21   990 x 2093 95
S33 VFZ 11 x 21   1090 x 2093 105
S33 VFZ 12 x 21   1190 x 2093 115
S33 VFZ 13 x 21   1290 x 2093 125
Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.
Klassningar

Brandklass: A60.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

Ljudklass: Rw 38 dB.

Brandgastäthet: SS-EN 13501-2 klass Sa, S200.

Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 3.
Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.

CE-märkning: CE-märkt mot byggproduktdirektivet och produktstandarden för ytterdörrar SS-EN 14351-1.

Dörrblad

Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S33 VFZ levereras varmförzinkad och grundmålad. Andra NCS-kulörer eller trämönster offereras på begäran.

Karm

Konstruktion: S33 VFZ levereras med varmförzinkad och grundmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan (vitmålad S33 VFZ levereras med vitmålad karm). Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

Tröskel

Dörren levereras med varmförzinkad fasad anslagströskel ATZ.

Beslag

Lås: Låshus Assa 510 och 511. Förstärkt för dörrstängare på anslagssida, urtag för karmöverföring, rördragning i dörr och mellan låsen.

Obs! S33 kräver rund dubbelcylinder enligt SS 3522 klass 3 eller en oval cylinder med godkänt cylinderbehör.

Låsplacering: A=58 mm, B=33 mm (23 mm för pardörr) från gångjärnssida till centrum låskista.

Övrigt: Tappbärande gångjärn i elförzinkat utförande. Förberedd för extralås. Säkerhetsbult i slutbleck och dubbla tappar i bakkant.