Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4

Säkerhetsdörr Daloc S63 är en utmärkt dörr för miljöer där de estetiska kraven är lika höga som kraven på säkerhet. Butiker, datarum, läkarmottagningar och andra utrymmen med stöldbegärligt gods är några exempel på var den lämpar sig.

Beteckning   Karm­yttermått
(bredd x höjd)
Vikt
(kilo)
Enkeldörr
S63 VFZ 9 x 21   890 x 2093 95
S63 VFZ 10 x 21   990 x 2093 105
Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.
Klassningar

Brandklass: A60.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

Ljudklass: Rw 40 dB.

Brandgastäthet: SS-EN 13501-2 klass Sa, S200.

Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 4.
Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel.

Dörrblad

Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S63 VFZ levereras varmförzinkad och grundmålad. Andra NCS-kulörer offereras på begäran.

Karm

Konstruktion: S63 VFZ levereras med varmförzinkad och grundmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

Tröskel

Dörren levereras med varmförzinkad fasad anslagströskel ATZ.

Beslag

Lås: Låshus Assa 510 och 511. Förstärkt för dörrstängare på anslagssida och gångjärnssida, urtag för karmöverföring, rördragning i dörr och mellan låsen.

OBS! Daloc S63 kräver rund dubbelcylinder enligt SSF 3522 klass 3 alternativt dubbel ovalcylinder inkl ovalcylinderskydd enligt SSF 3522 klass 3. Gäller båda låshusen.

Låsplacering: A=58 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista.

Övrigt: Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Säkerhetsbult i slutblecken och fem tappar i bakkant.