Att tänka på när du beställer en dörr

Stadshus
 • Är det en innerdörr eller ytterdörr du ska ha?
  Här är det viktigt att du vet vad som verkligen klassas som en inner- respektive ytterdörr.
 • Vilken dörr är det du ska ha? Vilken miljö ska dörren vara i?
  Ta del av vår guide till att välja rätt dörr
  Ta del av egenskaper & klassningar för dörrar
 • Hur ser väggen runt om ut? Är väggen i trä, tegel eller betong?
  Väggen som dörren ska monteras i måste klara av dörrens tyngd liksom själva montaget. Har du därmed valt rätt dörr?
 • Vad är det för karmtyp?
  Karmen måste inte bara klara av dörrens tyngd och själva montaget, den ska även vara anpassad för dörren och den funktion som dörren ska ha. Har du valt rätt dörr?
 • Vilket mått ska dörren ha?
  Är du osäker behöver du mäta nuvarande dörr eller dörrhål. Här gäller det att veta hur du mäter på ett korrekt sätt. Säkrast mått får du genom att ta bort dörrfodret. Mät sedan hålet i väggen där dörren ska sitta.
  Måtten på alla standarddörrar baseras på ett modulsystem, där bredden skrivs före höjden, till exempel 10×21. Modulmåttet avser hålet i väggen. Karmens yttermått är cirka 10 mm mindre på bredden och höjden.
Läs fler artiklar
Specialiståterförsäljare