Skydd mot giftig brandgas

Brand i trapphus

Det är lag på att alla nyinstallerade dörrar ska vara brandgastäthetsklassade, allt enligt Boverkets Byggregler, BBR. Det gäller oavsett om det rör sig om dörrar till nya fastigheter eller dörrar som byts i äldre hus. Det är en självklarhet att det blivit lag på brandgasskydd. Det är nämligen den giftiga röken, och inte lågorna, som är den vanligaste dödsorsaken vid bränder. Att ha en dörr som även skyddar mot brandgas är på det sättet en billig livförsäkring.

Det är olika krav och regler som gäller för brandgastäta dörrar, beroende på var dörren ska sitta oh vilket syfte dörren ska ha.

Brandgastäthetsklass

Beteckningen som Boverket, BBR, anger som norm är Sa och S200 (tidigare Sm), enligt standarden SS-EN 13501-2.

  • Brandgastäthet S är dörrens förmåga att reducera brandgas eller rökläckage från en sida av dörren till den andra.
  • Beteckningarna a och 200 syftar på kall respektive varm gas.
  • För klassen S200 är brandgastätheten provad vid en röktemperatur på 200°C och med en tryckskillnad på 50Pa.
  • För dörrar i klassen Sa är brandgastätheten istället provad vid en röktemperatur på 20°C och med en tryckskillnad på 25Pa.

Formstabilitet

En felkonstruerad dörr kan böja sig vid höga temperaturer, vilket skapar springor, där giftig rök, farliga brandgaser och sticklågor kan tränga igenom och antända den sida där det inte brinner. Formstabilitet är alltså livsviktigt.

Läs fler artiklar
Specialiståterförsäljare