Guide till att välja rätt dörr

Turkost trapphus, vit dörr med runt glas

Att välja dörr och tillhörande produkter är ingen enkel uppgift. Det är mycket att ta hänsyn till. Allt från säkerhetsklassning, byggnadens förutsättningar, estetiska aspekter och naturligtvis var dörren ska sitta. Vilken miljö ska dörren vara i? Kraven skiljer sig för olika dörrar i olika miljöer. Här får du en snabb guide när det gäller val av dörr/parti till de vanligaste miljöerna.
Se även vår information när det gäller egenskaper & klassningar för dörrar.

Ytterdörr

En ytterdörr ska vara en dörr som andas styrka, stabilitet, tålighet och säkerhet.

Några vägledande rekommendationer från oss. Välj en dörr som:

 • är CE-märkt, provad och certifierad av oberoende instans
 • skyddar mot regn, vind och kyla
 • ger ett mycket effektivt inbrottsskydd och skydd mot giftiga brandgaser och brand
 • stänger ute buller och lukter från världen utanför

Dörr till lägenhet

Är entrédörren till en lägenhet en ytterdörr? Det är lätt att betrakta dörren till en lägenhet som just en ytterdörr, men tekniskt sett utsetts den aldrig för varken vatten, vind eller speciellt mycket kyla. Därmed klassas en lägenhetsdörr som en innerdörr. Om den nu inte sitter i en loftgång.

Några vägledande rekommendationer från oss. Välj en lägenhetsdörr som:

 • är provad och certifierad av oberoende instans
 • ger ett effektivt inbrottsskydd, skydd mot giftiga brandgaser och brand i minst 30 minuter och som stänger ute oljud och lukter från trapphuset
 • har en stark konstruktion, flerpunktslås och ett integrerat borrskydd.

Dörr för loftgång & till markplan

En loftgångsdörr är en ytterdörr för bostäder mot loftgång eller i markplan som är utsatt för regn, vind och kyla.
Några vägledande rekommendationer från oss. Välj en dörr som:

 • är provad och certifierad av oberoende instans
 • skyddar mot regn, vind och kyla
 • ger ett effektivt inbrottsskydd och skyddar mot giftiga brandgaser och brand i minst 30 minuter
 • stänger ute buller och lukter
 • har en genomtänkt konstruktion och infällda tätningslister för rejäl täthet

Dörr för källare & vind

Till ett förråd i källaren eller på vinden vill du ha en brandklassad dörr. Det kan vara en säkerhetsdörr eller en branddörr försedd med brytskydd. Det viktiga här är att du lägger fokus på en dörr som inte bara är rejäl i sin konstruktion, utan som verkligen skyddar mot giftiga brandgaser och brand.

Dörr till cykelrum & förråd

Välj en säkerhetsdörr, helst i stål, med brytskydd och ett säkert låssystem. Allt för att cyklar och personliga saker ska få vara i fred. Komplettera med ett sparkskydd då cyklar som ska in och ut lätt skaver mot dörrbladet.

Dörr till trapphus (övrigt)

Det är lag på att alla dörrar mot trapphus ska vara brandklassade och skydda mot giftig rök. Det kan vara klassade trä- eller ståldörrar, beroende på krav och funktion.

Dörr till tvättstuga

Miljön i en tvättstuga varierar från fuktigt till torrt. Det ställer krav på dörrens formstabilitet. Gäller det en dörr som ska finnas vid en allmän tvättstuga är en ståldörr är ett bra alternativ och då kläderna ska kunna låsas in på ett säkert sätt är det en säkerhetsdörr som ska väljas.

Dörr till våtrum

En dörr som ska användas i miljöer där stänk och ökad luftfuktighet är vardag innebär att du ska välja en våtrumsdörr. Här ställs inga speciella krav på ljud- eller brandsäkerhet. Däremot på att hålla fukt borta och att dörren är lätt att hålla ren.

Konkret ska dörren ha ett dörrblad som är laminerat och fukttrögt. Urfräsningen för gångjärnen görs också grundare i dörrbladet för att försäkra sig om att fukt inte tar sig in i stommen. Trätrösklar behöver här lackas i dubbla lager runt om.

Dörr för pannrum,  fläktrum & drift

In till pannrum, fläktrum och driftcentraler ska dörren vara både brand- och inbrottssäker. Det estetiska kravet är oftast inte lika högt här, så en klassad ståldörr fungerar bra.

Dörr i utrymningsväg

Just när det gäller en dörr som ska sitta i en utrymningsväg är det viktigt att ha en dörr med ett ytskikt som inte bidrar till brandens utveckling. Här är en ståldörr att rekommendera. Viktigt att känna till just här är att måttet på dörrens bredd (passagen) ska utgå från det antal personer som är tänkt att passera. Här är det av vikt att känna till att personantalet även styr vilka beslag som du får välja och använda.

Entrépartier

En entré ger känsla åt hela huset och gör inomhusmiljön trevligare, varmare och tystare. Entrépartier är dessutom dimensionerade för att tåla höga belastningar under lång tid, i alla typer av klimat.
Några vägledande rekommendationer från oss. Välj entrépartier som:

 • är CE-märkta, provade och certifierade av oberoende instans
 • skyddar mot regn, vind och kyla
 • ger ett effektivt skydd mot inbrott
 • dämpar lågfrekvent buller

Trä- & glaspartier

Att inreda med glasade trä- eller glaspartier ger både karaktär och funktion, öppenhet och avskildhet. Det gör inomhusmiljön ljusare och passar perfekt på kontor, i skolor och annan offentlig miljö.

Några vägledande rekommendationer från oss. Välj trä- eller glaspartier som:

 • är provade och certifierade av oberoende instans
 • ger ett effektivt skydd mot oljud, giftiga brandgaser och brand i minst 30 minuter
 • är av personsäkerhetsglas, om du väljer just glas

Utöver dessa typer av dörrar och miljöer har vi dörrar för olika typer av vårdmiljöer, omsorg och industri.

Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig till rätt dörr för just ditt ändamål.

Läs fler artiklar
Specialiståterförsäljare