Lås & beslag

Man byter låskolv

Att välja rätt lås och beslag är ingen enkel uppgift, då både estetiska aspekter liksom olika säkerhetskrav spelar in. Kraven skiljer sig för:

  • olika dörrar/dörrkonstruktioner
  • vilken miljö som dörren ska finnas i
  • vilken funktion låset/beslaget ska ha.

Precis som för dörrar ställs många gånger krav på brandsäkerhet och inbrottsskydd även här. Det går alltså inte att välja vilket lås och beslag som helst.

Certifikat

För tillbehör som cylindrar, låshus, utrymning, elektrisk låsning, slutbleck, förstärkningstillbehör, väggnyckeltub och gångjärn är det viktigt att dessa är certifierade. Det är Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) som utfärdar dessa certifikat.

DoP/Prestandadeklarationer

Låshus och slutbleck, utrymning, dörrstängare, gångjärn och elektrisk låsning ska även ha prestandadeklarationer (DoP) som i korthet handlar om produktens användningsområde enligt gällande standard, EU 305/2011. Som att produkten exempelvis är avsedd för brand och giftiga gaser, tillsammans med en anpassad dörr med dörrstängare.

Skyddsklass

Stöldskyddsföreningen (SSF) publicerar normer som är frivilliga att följa men som försäkringsbolag i vissa fall kan kräva följs. Normen SSF 3522 anger kraven på låsenheter och låskomponenter, där klass 1 är lägst och 5 högst.

Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig till rätt lås och beslag för just ditt ändamål.

Läs fler artiklar
Specialiståterförsäljare