Montering

Man monterar dörrdetalj med skruvdragare

Se till att monteringen av dörren görs på rätt sätt. Den är en mycket viktig del av själva dörrbytet. En felinstallerad dörr ger inte samma skydd mot brand, inbrott och ljud, hur bra dörren än är. Oavsett om det handlar om en eller flera dörrar är ett dörrbyte i sig inte så komplicerat, men allt måste görs i rätt ordning. Följ därför instruktionerna noga.

Några saker att tänka på vid monteringen

  • Vilka förutsättningar har byggnaden?
  • Hur ser väggen runt om ut? Är väggen i trä, tegel eller betong?
    Väggen som dörren ska monteras i måste klara av dörrens tyngd liksom själva montaget.
  • Vad är det för karmtyp?
    Karmen måste inte bara klara av dörrens tyngd och själva montaget, den ska även vara anpassad för dörren och den funktion som dörren ska ha.

Känns monteringen minsta osäker, anlita en certifierad installatör. Vi på Örebro Ståldörrar finns självklart alltid tillhands för att hjälpa dig med monteringen om du så önskar. Vi är certifierade, vilket innebär att du kan vara trygg med att dörren fungerar som den ska när den väl sitter på plats.

Läs fler artiklar
Specialiståterförsäljare