Skydd mot störande ljud

Grå dörr korallfärgad vägg, vägg med postfack

Många störs av oljud och kallt drag och tror ofta att det beror på tunna väggar eller dålig isolering. Ofta kan problemen åtgärdas med en bra dörr. Den stänger ute störande inslag från omvärlden och skapar ett tyst och trivsamt hem. Dessutom sjunker ofta energikostnaderna.

Ljudkrav & standarder

När vi talar om ljudkrav menar vi ljudnivåskillnader, alltså en byggnads förmåga att isolera ett utrymme mot ljud från ett annat utrymme. Byggnader som innehåller bostäder ska utformas så att ljud från hemmen, från angränsande utrymmen och ljud utifrån dämpas. Dessa ljudkrav är definierade av Boverket (BBR, 7:21 och 7:22) och kompletteras av standarderna SS 25267 och SS 25268.

Ljudklasser

Om du vill ha ännu bättre ljudnivå än vad BBR anger kan ljudklass A, B, C eller D väljas för bostäder och lokaler (såsom kontor, sjukhus, skolor och hotell), där A är den bästa. Klass C motsvarar de minimikrav som ställs i BBR för nybyggda bostäder eller lokaler. Med varje steg uppåt eller nedåt förändras klassningens krav med +/- 5 dB.

Ljudreduktion

Det vanligaste alternativet är att välja ljudreduktion (Rw) 38 dB när du byter en gammal dörr till en ny säkerhetsdörr. Ställs det dock högre ljudkrav, vilket det gör för exempelvis lägenheter med öppen planlösning, är ljudklass 43 dB och 48 dB att rekommendera.

Ljudreduktionsklasser

  • 27 dB – samtal med normal ljudnivå kan höras och förstås.
  • 33 dB – samtal med normal ljudnivå hörs svagt men kan avlyssnas.
  • 38 dB – samtal med normal ljudnivå kan inte förstås, med kan till viss del höras om ljudnivån höjs.
  • 43 dB – samtal kan inte avlyssnas, men rop och skrik kan höras svagt.
  • 48 dB – varken samtal, rop och skrik kan höras.
  • 53 dB – det mänskliga örat kan omöjligt uppfatta samtal, rop och skrik.
Läs fler artiklar
Specialiståterförsäljare